Endless possibilities with our software

Disclaimer

Privacy

statement

Disclaimer & Privacy statement

 Posthie automatiseringsdiensten heeft haar privacy statement aangepast vanwege de nieuwe Europese Privacywetgeving (AGV). Hieronder staat een beknopte versie van het privacy statement men een link naar de uitgebreide versie. Dit privacy statement geldt automatisch vanaf 23 mei 2018.
Posthie automatiseringsdiensten en de aan haar aanverwante relaties kunnen op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website. Posthie automatiseringsdiensten plaatst en onderhoudt met de grootste zorg, haar informatie, in de huidige staat, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook. Hieronder vallen o.a. garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid, en het up to date zijn van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de gegevens op deze site. Zonder schriftelijke toestemming van Posthie automatiseringsdiensten mag niets van deze site worden overgenomen. Posthie automatiseringsdiensten en de aan haar aanverwante relaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoren toe aan Posthie automatiseringsdiensten en de aan haar aanverwante relaties en zijn op deze site opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende eigendomsrechten. Alle gebruikte merken behoren toe aan de rechtmatige eigenaren. Als u denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact opnemen met ons. Mocht een persoonlijke afbeelding bezwaar opleveren kunt u altijd contact opnemen met ons. Posthie automatiseringsdiensten behoudt zich het recht om ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, en de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Posthie automatiseringsdiensten respecteert u privacy volgens de wet op het recht op privacy. Hieronder vindt u uitgelegd welke persoonsgegevens Posthie zou kunnen verzamelen en hoe zij deze gegevens zou kunnen gebruiken. Posthie automatiseringsdiensten verzamelt alleen die persoonsgegevens die u vrijwillig (via onze website of e-mail) verstrekt. Posthie automatiseringsdiensten zal de gegevens die u verstrekt gebruiken om uw vragen te beantwoorden, de door u gevraagde informatie te bezorgen of uw opdrachten uit te voeren. Indien u gegevens aan Posthie automatiseringsdiensten heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, vragen wij u (schriftelijk, ook via e-mail) contact met ons op te nemen. Posthie automatiseringsdiensten zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden De website van Posthie automatiseringsdiensten kan links naar andere websites bevatten. Posthie automatiseringsdiensten en aanverwante relaties zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Posthie automatiseringsdiensten en aanverwante relaties zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de (aanwezigheid van) "cookies" van de doorgelinkte websites. ("Cookies" zijn gegevens die naar uw webbrowser kunnen worden gestuurd, en op uw computer kunnen worden opgeslagen.) Advies: de meeste webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd opdat zij geen "cookies" accepteren of waarschuwen indien er een "cookie" naar u wordt verstuurd. De website van Posthie automatiseringsdiensten bevat zelf geen "cookies". Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke- of over-heidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Posthie automatiseringsdiensten behoudt zich het recht deze privacyrichtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Lees ons volledige privacy statement >>>

Sitemap

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult, gaat u accoord met Posthie's privacy statement.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Gegevens

POSTHIE automatiseringsdiensten
adres: telefoonnr.: e-mail: website: K.v.K. nr partner/dealer: samenwerking: van Groningenstraat 7 3945 EC Cothen 0343-563565 info@posthie.nl www.posthie.nl 18128410 Microsoft®, HP, HPE Frames automatisering
lees ons volledige privacy statement